XVIII. Nitrogéntartalmú szénvegyületek II.


Aminok

Származtatásuk

Az aminokat az ammóniából vezethetjük le úgy, hogy egy vagy több hidrogénatomot telített vagy telítetlen szénhidrogéncsoporttal helyettesítünk

 

Csoportosítás

Rendűség alapján

Vigyázat! Nem azonos az alkoholoknál megismert rendűség fogalmával! Az aminok esetében lényegében a "nitrogénatom rendűségéről" van szó, azaz hány hidrogénatomot helyettesítünk szénhidrogéncsoporttal. Így megkülönböztetünk primer (egy hidrogénatomot helyettesítünk), szekunder és tercier aminokat.

Értékűség alapján

Ha több aminocsoport van egy molekulában, akkor többértékű aminokról beszélünk.

 

Elnevezés

Általában az éterekhez hasonló módszerrel történik (csoportfunkciós illetve a szubsztitúciós nómenklatúra szabályai szerint):

Használatos az ún. triviális név (általában aromás gyűrűt tartalmazó aminoknál)

A primer aminok esetében az aminocsoport helyzetét is jelölni kell számmal:

 

Fizikai tulajdonság

 

Kémiai tulajdonság

 

Előállítás

Jelentőség, felhasználás

- feladatok -

 

Amidok

Származtatás

Az amidokat a karbonsavakból és az aminokból (illetve ammóniából) vízelvonással vezethetjük le, vagyis az amidok az ammónia illetve a primer és szekunder aminok acilezett származékai!

Az amidcsoport szerkezete

Elnevezés

KÉPLET SZISZTEMATIKUS NÉV TRIVIÁLIS NÉV
HCONH2 metánamid formamid, hangyasavamid
CH3CONH2 etánamid acetamid, ecetsavamid
HCONHCH3 N-metil-metánamid N-metil-formamid
H2N-CO-NH2   karbamid
C6H5-NH-CO-CH3 N-fenil-etánamid N-acetil-anilin, acetanilid


Fizikai tulajdonság

 

Kémiai tulajdonságok

 

Előállítás

Jelentőség

- feladatok -

- vissza a tematikához -