FELADATOK

1.1. Mely századtól válik önálló műfajjá a csendélet?

1.2. Mondjon e műfajból festőket és műveket is!

2. Határozza meg az alábbi fogalmakat!

 1. voluta
 2. salla terrena
 3. baroccheto
 4. ideáltájkép
 5. csoportképmás vagy csoportportré

3. Írjon rövid esszét Johannes Vermeer van Delft festészetéről!


4. 4.1. Négy épület alaprajzát, metszetét láthatja az alábbi képeken. Párosítsa az alaprajzok betűjelét a metszetek számával!

4.2. Datálja és nevezze is meg az épületeket, alkotóikkal együtt!

A

B

C

D

1

2

3

4

 

5.1. Elemezze az alábbi képet!


5.2. Mely képei találhatóak a budapesti Szépművészeti Múzeumban?

 

6. Elemezze az alábbi épületet!

 

7. Egészítse ki az alábbi művek évszámát!

1..8 J. H.-Mansart: A versailles-i Nagy Trianon kastély
1..2-1..8 Caravaggio: Sírbatétel
16..-16.. Bernini: Róma, Szent Péter tér
16.. Rembrandt: Arisztotelész Homérosz mellszobrával
16..-16.. Bernini: Apollo és Daphne
1..0k. Vermeer van Delft: Tejet öntő leány
1..3-1..6 Johann Lucas Hildebrandt : Daun-Kinsky-palota
1..0 Velazquez: X. Ince pápa képmása

 

8. Mely irodalmi mű volt az alapja Giovanni Lorenzo Bernini Apollo és Daphne című szobrának?

 

9. Kinek a műve?

: Leukipposz lányainak elrablása
: Indulás Cythere szigetére
: Vénusz tükörrel
: A zsidó menyasszony
: A Szent Hadrián tisztjeit ábrázoló csoport
: Vénusz a tükör előtt
: Levelet olvasó lány nyitott ablaknál
: Narcissus
: Szent József és az angyal
: Levelet olvasó nő kékben
: Margarita infánsnő hároméves korában
: Tóbiás meggyógyítja vak apját


10. Mely pápához fűződik az alábbi szobor?

 

11.1. Ki írt az Iconológia című művet?

11.2. Mit jelent az ikonológia?

11.3. Mi célból íródott a fent említett mű?

12. Minek a jelképe?

 1. Datolyapálma és a búzamező: a Szent család menekülése (menekülés Egyiptomba).
 2. Nyíló, de hamar elhervadó virág (pl. szellőrózsa): földi élet múlandósága.
 3. Nőszirom : bűnbocsánat.
 4. Nárcisz : feltámadás.
 5. Hófehér liliom: szűzi tisztaság, ártatlanság, elsősorban Mária jelképe.
 6. Szegfű: (vörös színű) a passió egyik szimbóluma.
 7. Nárcisz: a liliomhoz és a gyöngyvirághoz hasonlóan a paradicsomi növények és a Mária-szimbólumok közé sorolják.

- megoldások -

- vissza -