Az ipari forradalom és következményei

 

Jellemzői

mozdonyTalálmányok

Ipari körzetek:

 

Agrárforradalom (új struktúrák és eljárások)

 

Infrastruktúra fejlődése

 

NyomorDemográfiai változások

Társadalmi változások

A társadalom makrostruktúrája változik meg (középosztály kialakulása, munkásság differnciálódása).


Válaszok a megváltozott viszonyokra

 1. Luddista (gépromboló) mozgalom.

 2. Szakszervezetek és önsegélyező egyesületek.

 3. Misztikus mozgalmak.

 4. Chartista mozgalom (Anglia), 1830-40-es évek petíciók: általános választójog, szociális intézkedések követelése, 1842-től legális pártként működik, O'Connor, a vezetőjük bejut a parlamentbe (1847) gyártörvények meghozatala.


 5. "Kispolgári" szocialisták: Proudhon "magántulajdon = lopás", hatalom nélküli állapot megvalósítása, nem a kényszer, hanem az együttműködési szándék vezeti az embereket; Louis Blanc társadalmi műhelyek kialakítása.

 6. Anarchizmus: Bakunyin terrorral állam ellen, állam maga korlátozza a magánembert, ezért kell peramanans forradalommal fellépni ellen (főleg a mediterrán térségben és Oroszországban terjed el).

 7. Utópista szocialisták: Babeauf, Buonarotti "egyenlők összeesküvése".
  Saint Simon kollektív boldogság, szellemi és anyagi körülmények javítása.
  Fourier falanszter elmélet, Owen szövetkezeti köztársaság, kommunák létrehozása.

 8. Marxizmus "tudományos szocializmus"(előzmény: Smith és Ricardo közgazdaságtana, munkaérték-elmélet, Hegel dialektika, objektív szellem, Feuerbach materiealizmus). Igazak majd Számkivetettek Társaságának létrehozása, Kommunista Szövetség megalakítása, 1848. Kommunista Kiáltvány megszövegezése (Marx és Engels).

 

Új politikai eszmék megjelenése

Konzervativizmus

Liberalizmus

Nacionalizmus


Gazdasági elméletek

Smith

Th. Malthus

D. Ricardo

J. S. Mill

 

K. Marx


Politikatörténet


Oroszország

 

Német Szövetség (Bund)

 

Habsburg birodalom

 

Poroszország

 

Franciaország

 

Anglia

 

Lengyelország


Érdekességek

 

Ajánlott irodalom

- feladatok -

- vissza a tematikához -