Forradalmak Európában 1848/49-ben
Nemzetállamok kora (1850-70)


Forradalmak Európában

Előzmények


Franciaország


Német területek


Itália

 

Csehország


Forradalmak mérlege

Forradalmak vívmányai

 

Forradalmak bukásának okai

 

Nemzetállamok kialakulása

1848-as forradalmak bukása megdönti azt az elképzelést, hogy liberális eszközökkel egységes nemzetállam létrehozható (a liberálisok eszményvilága helyett a reálpolitika világa jött el, amely az állam politikai hatalmának növelése érdekében figyelmen kívül hagyta az erkölcsi megfontolást, és egy dinasztia vezetésével hozta létre az egységes nemzetállamot).

Egységes Olaszország megteremtése (Risorgimento)

Az egységes Németország kialakulása


A Habsburg Birodalom

Konzervatív neoabszolutikus birodalom: hadsereg, orosz barát külpolitika és a bürokrácia a birodalom egységének fenntartója.

  1. Windischgratz, Apponyi György a birodalmat föderalisztikus módon szervezné át, arisztokrácia túlsúlyát biztosító alkotmánnyal.

  2. Schwarzenberg, Kübeck abszolutisztikus elképzelések, Ausztria legyen a német szövetség vezető állama, ez csak egy centrális (nemzetiségek törekvéseit figyelmen kívül hagyó) birodalommal lehetséges, nem volt képes német jelleget ölteni a birodalom, az uralkodói hatalom kiterjesztése a célja (Birodalmi Tanács létre hozása, 1851. Szilveszteri pátens kiadása).

  3. Bach liberálsi eszmék bevezetése a gazdaságban a politikai szabadság korlátozása mellett, jól szervezett, felülről irányított adminisztráció kiépítése.
    Krími háború diplomáciai kudarc, pénzügyi válság.
    Neoabszolutizmus konszolidációja: megegyezése az egyházzal, kísérlet a birodalom alkotmányos átalakítására: 1860. Októberi Diploma kiadása, 1861. Februári Pátens kiadása, 1868. kiegyezés Magyarországgal.


Oroszország


A keleti / török kérdés alakulása

A krími háború (1853-56)


Franciaország

Belpolitika

Külpolitika


Nagy-Britannia


Az Egyesült Államok polgárháborúja (1861-65)

Dél: félgyarmati rendszer (rabszolgaság megléte), kizárólag gyapotipar fejlődése, ültetvényes gazdálkodás, ologarhikus uralom, szövetségi kormány megerősítése.

Észak: farmergazdálkodás, dinamikusan fejlődő kapitalista gazdálkodás, rabszolgaság elítélése, államok függetlenségének erősítése.


Érdekességek

- feladatok -

- vissza a tematikához -