Teszt

1. Mikor alakultak meg a következő pártok és ki volt a vezetőjük?


2. Ki és mikor írta és hol jelentek meg a következő cikkek? Ismertesse röviden mit tartalmaznak!


3. feladat

 1. Ki volt a kiegyezés után az első miniszterelnök?

 2. Ki volt a kiegyezés után az első vallás- és közoktatásügyi miniszter?

 3. Ki volt a Függetlenségi Párt vezetője az 1890-es években?

 4. Ki vezette be a polgári házasságot Magyarországon?

 5. Ki államosította a vasúttársaságokat?

 6. Ki volt a darabont kormány miniszterelnöke?


4. Magyarázza meg a következő fogalmakat!


5. Ismertesse a Bach-korszak állami berendezkedését!


6. Kik voltak az alább felsorolt személyek, milyen politikai vonalat képviseltek?


7. A nemzetiségek helyzetének alakulásában a Monarchián belül két fontos dátum: 1868. és 1907. Indokolja meg miért!


8. Mikor történtek a következő események?


9. Ki a szerzője az alább felsorolt műveknek?


10. feladat

 1. Soroljon fel jelentős magyar nagyvállalatokat a dualizmus időszakából!

 2. Mikor adták át a Margit hidat, ki írt verset a híd avatására?

 3. Mikor adták át a földalatti vasutat Budapesten?

 4. Mondjon példát a tudatos állami iparfejlesztésre!


11. Állítsa párba az alább felsorolt feltalálókat, tudósokat találmányaikkal!


Mechwart András, Déri Miksa, Eötvös Loránd, Jedlik Ányos, Csonka János, Kandó Kálmán, Bláthy Ottó, Bánki Donát, Zipernowsky Károly

transzformátor, villamos vasút, belsőégésű motor, dinamó, gravitációs inga, kéregöntésű vasúti kerék

 

12. feladat

 1. Hol ülésezett az országgyűlés a 19. század fordulójáig?

 2. Ki volt az az író, aki műveiben megörökítette a parlamenti folyosókon folyó "alkudozásokat"? Említsen legalább egy műcímet is! Nevezze meg az író nagyhírű politikus barátját, kártyapartnerét!

 3. Kinek a tervei alapján készült el az új országház épülete? Mikor adták át?

 4. Említsen min. 2 szecessziós magyarországi épületet!

 5. Ki tervezte a budapesti Operaház épületét és ki készítette el a freskóit?

 6. Ki festette a Siralomház című képet?


Esszékérdések

 1. Ismertesse a kiegyezéskor létrejött államszervezetet, és értékelje az intézményrendszert Magyarország szempontjából!

 2. Olvassa el Ady Endre: Hun új legenda című versét és ennek alapján fogalmazza meg a dualizmus és Magyarország társadalmi problémáit!

 3. Vázolja fel milyen politikai ellenállási formák léteztek az 1850-es évek Magyarországán!

 4. Ismertesse Teleki László életútját 1848-as szereplésétől öngyilkosságáig, indokolja mi vezette a politikust ehhez a tragikus véghez!

 5. Ismertesse az agrárius-merkantil ellentét okát a dualista Magyarországon!

- megoldások -

- vissza -