Megoldások

 1. 1860. Deák Ferenc, 1860. Teleki László, 1875. Tisza Kálmán, 1874., 1892. Apponyi Albert, 1910. Tisza István

 2. Deák Ferenc kiegyezés mellett érvel, Pesti Hírlap
  Kossuth Lajos kiegyezés ellenzése, olasz napilap
  Széchenyi István, a Bach-rendszer bírálata

 3. a) Andrássy Gyula,
  b) Eötvös József,
  c) Ugron Gábor,
  d) Wekerle Sándor,
  e) Baross Gábor,
  f) Fejérváry Géza

 4. - Mameluk: Tisza Kálmán párthívei, feltétlen engedelmesség a "generálisnak" a szavazásokkor.

  - Virilista /virilizmus: vagyoni cenzushoz kötött választójog, egy körzeten belül a legtöbb adót fizetők közül jelölik a képviselőket.

  - Obstrukció: olyan a parlament működését gátló forma, amely folyamatos beszédekkel megakadályozza a határozathozatalt.

  - Föderalizmus: közös központi irányító szervekre épülő államszövetség, amely számos területen biztosítja a tagállamok önállóságát.

  - Provizórium: "ideiglenes állapot", átmeneti kormányzási forma.

  - Trializmus: három nemzet megegyezésére alapozott államberendezkedés.

 5. Autonómia nélküli közigazgatási egységekre osztják a birodalmat, leválasztják Magyarországról Erdélyt, Horvátországot, Szerb Vajdaságot, Határőrvidéket és közvetlenül Bécs alá rendelik, a magyar területeket 5 katonai és 14 polgári kerületre osztják, megszüntetik a megyei önkormányzatot, germanizálás: osztrák adórendszer, büntető törvénykönyv bevezetése, egységes közoktatási rendszer bevezetése, államrendőrség, csendőrség létrehozása.

 6. Schwarzenberg: miniszterelnök, centralizáció híve, Schmerling: miniszterelnök, centralizáció híve, Achim A.: parasztpárti politikus, képviselő, Frankel: Magyarországi Általános Munkáspárt szervezője (marxista alapokon), Justh: baloldali függetlenségi parlamenti csoport vezetője

 7. 1868. Eötvös-féle nemzetiségi törvény kulturális autonómiát és az alsófokú közigazgatásban és oktatásban saját nemzetiségi nyelvhasználatot biztosít. 1907. Lex Apponyi nemcsak a tanítók számára teszi kötelezővé a magyar nyelv tudását, hanem előírja, hogy az elemi iskola befejeztével minden diáknak írni-olvasni kell magyarul.

 8. 1878. 1885. 1886. 1890. 1894. 1912.

 9. Jászi Oszkár: A Monarchia jövője, Vajda János: Önbírálat, Eötvös József: Uralkodó eszmék, Kemény Zsigmond: Forradalom után

 10. a) Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű, Óbudai Hajógyár, Ganz Hajó-, Vagon- és Villamossági Gyár
  b) 1877. Arany János: Hídavatás
  c) 1896. Millenium
  d) 1868. Után számos ipartámogató, szabályozó törvényt alkotnak, 1907. Tíz éves iparfejlesztési program

 11. Mechwart - kéregöntésű vasúti kerék, Eötvös - gravitációs inga, Jedlik - dinamó, Csonka, Bánki - belsőégésű motor, Kandó - villamos vasút, Bláthy, Zipernowsky, Déri - transzformátor

 12. a) Bródy S. u. 8. Ma Olasz Kultúrintézet
  b) Mikszáth Kálmán: Korlátfa, A pénzügyminiszter reggelije, Tisza Kálmán
  c) Steindl Imre 1884-1904 folyt az építkezés, 1906-ban adták át
  d) Lechner ödön: Iparművészeti Múzeum, Posta Takarékpénztár
  e) Ybl Miklós, Lotz Károly
  f) Munkácsy Mihály

- feladatok -

- vissza -