Teszt

 1. Az első világháború néhány fontosabb évszámát idézzük, írja a dátumok mellé az eseményeket!

  1914. jún. 28.
  1914. szept. 5-10.
  1915. május
  1916. febr-dec.
  1917. jan.
  1918. aug.
  1918. nov. 11.

 2. Soroljon fel egy-egy jelentős katonai vezetőt az első világháborúból!

  Angol:
  Francia:
  Orosz:
  Német:
  Magyar:


 3. Ismertesse Wilson békepontjainak lényeges elemeit!


 4. Sorolja fel mikor és hol zárultak le békekötéssel az első világháború eseményei?

  a)

  b)

  c)

  d)


 5. Magyarország első világháborús szereplésével kapcsolatos kérdések következnek.

  a) Ki volt Magyarország miniszterelnöke a hadba lépéskor, mi volt az elképzelése a háborúval kapcsolatban?

  b) Hol találhatók a következő földrajzi helyek, és milyen szerepet játszottak a magyar történelemben?

  Isonzó:

  Piave

  c) Hol és mikor kötöttek fegyverszünetet a magyarok az első világháborúban?


  d) Ki vezette a párizsi tárgyalásokon a magyar delegációt?


 6. Miről ismertek az alább felsorolt személyek?

  Sztambolijszki

  Kemal pasa

  Liebknecht

  Renner

  Orlando

  Masaryk


 7. Mikor és kikből alakultak meg a következő tömörülések, pártok?

  Választójogi Blokk

  Magyar Nemzeti Tanács

  Magyar Szocialista Párt


 8. Milyen nézetek hívei voltak az alább felsorolt magyar politikusok?

  Garami Ernő

  Kunfi Zsigmond

  Prohászka Ottokár

  Bartha Albert

  Landler Jenő


 9. Mi volt Magyarország államformája a következő időpontokban?

  1917.

  1918. nov. 16.

  1919. márc. 21.

  1919. aug. 2.

  1920. márc. 1.


 10. Mi volt a

  Schliefen-terv

  Vix-hegyzék

  Curzon-vonal


 11. a) Sorolja fel a Magyarországon 1919. aug-szept-ben létrejött három hatalmi központot!

  b) Nevezze meg azt a kormányt, amelyet az antant először hivatalosan elfogadott Magyarországon!


 12. a) Milyen kulturális szerv jött létre az őszi rózsás forradalom győzelme után? Ki volt az elnöke?

  b) Említsen min. 2 művészt, akik üdvözölték a Tanácsköztársaság megalakulását!

  c) Soroljon fel egy-kettőt a Tanácsköztársaság híres plakáttervezői közül!

  d) Ki volt a közoktatásügyi népbiztos a Tanácsköztársaság idején?


Esszékérdések

 1. Ismertesse az USA hadba lépésnek indokait és következményeit a háború kimenetelésre!

 2. Vázolja fel az első világháborút lezáró párizsi békepontokat!

 3. Ismertesse a trianoni békeszerződés legfőbb pontjait és értékelje az okmányt nyelvi-etnikai szempontból!

 4. Ismertesse a Károlyi-kormány és a proletárdiktatúra legfontosabb intézkedéseit! És értékelje azokat a magyar történelmi hagyomány szempontjából!

- megoldások -

- vissza -