Mitológia és vallástörténet

Vallás az őskorban

Az ókori civilizációk vallásai


Mezopotámia


Egyiptom


Görög-római istenvilág

A görög vallás


Róma vallásának egyedisége


Zsidóság vallása

Perzsia


Kínai univerzizmus

Jelentős gondolkodók Kínában


Brahmanizmus / hinduizmus

Buddha

Buddhizmus


Iszlám

Jézus siratása

Kereszténység

Egyház szervezés:

PápaEgyházszervezet felépítése

Szerzetesrendek

Szerzetesszabályok (regula) szerint kolostorban élő közösség, vezetője az apát az ima és a munkálkodás a feladatuk (nagy szerepük van a mezőgazdasági technika fejlesztésében és a kódexmásolásban)

 

Eretnekek (kiváltak)

Sixtusi kápolnaA nyugati egyházszakadás

Egyéb keresztény egyházak

A kereszténységgel kapcsolatos egyéb, eddig fel nem merült fogalmak


Ajánlott irodalom

- teszt -

- vissza a tematikához -