FELADATOK

1. Párosítsa az egyidejű műveket és tegye őket időrendi sorrendbe!

Székely Bertalan: Vérszerződés
Franz Marc: Nagy kék lovak.
Edvard Munch: Az Élet tánca
Berény Róbert: Bartók Béla arcképe
Oszlopfő Dömösről
Vöröskő, Sala terrena
Vermeer van Delft: Tejet öntő leány
Milano, San Satiro templom sekrestyéje(Bramante műve)
Borsos Miklós: Canticum Canticorum
A vezelay Saint-Madelaine apátsági templom körüljárós szentélye és előcsarnoka
Jackson Pollock: Képmás és álom
Visegrádi Madonna

MAGYAR


EGYETEMES


2. Egészítse ki az alábbi művek dátumát!

Szobrok a reimsi székesegyról: 1..0-1..0
Bernini: Apollo és Daphne: 1..2-1..5
Auguste Rodin: Örök tavasz: 18..
Joan Miró: Anyaság: 19..
Bayeux-i kárpit :1..7
Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus előtt, 1..1
Bernini: Róma, Szent Péter tér: 1..6-1..7
Velazquez: X. Ince pápa képmása: 1..0
Pablo Picasso: Avignoni kisasszonyok: 19..
Mednyánszky László: Ágról szakadt, 19.0k.

3. Kinek a képe? Mely stílushoz sorolható?

1.

 

2.

.

 

3.

 

4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.

 

4. Soroljon föl magyarországi múzeumokat (természetesen olyanokat, amelyeknek valamilyen kapcsolata van a művészettörténettel)!

 

5. Ismerje föl az alábbi képeket! Datálja is! Mi a közös bennük?

1.

2.

3.

 

4.

5.

 

6. Mondjon a budapesti Szépművészeti Múzeumból id. Pieter Bruegeltől képet!

 

7. Írjon elemzést az alábbi épületről!


8. Kinek a szobrát látja, mit ábrázol? Mely antik műre utal (mely antik művet követi)?

 

9. Hat épület alaprajzát és metszetét látja. Párosítsa az alaprajzok betűjelét a metszetek számával, nevezze meg az épületeket és datálja is őket!

A

B

C

D

E

F

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

10. Öt épületet lát, tegye őket időrendi sorrendbe!

a

b

c

d

e

11. Írjon rövid elemzést az alábbi képről!

 

12. Magyarázza meg az alábbi fogalmakat!

 1. Fametszet
 2. Szentélykörüljáró
 3. Dongaboltozat
 4. Mandorla
 5. Ideáltájkép
 6. Timpanon
 7. Realizmus

 

13. Párosítsa a kilenc szerzőt a kilenc művel!

SZERZŐK

Ligeti Antal
Rembrandt
Velazquez
Thorwaldsen
Paolo Veronese
Sandro Botticelli
Ybl Miklós
Caravaggio
Csontváry Kosztka Tivadar

MŰVEK


Budapest: Operaház
A zsidó menyasszony
Venus
Narcissus
A Lakoma Lévi házában
A tavasz (vagy a tavasz allegóriája)
Margarita infánsnő hároméves korában
Libanoni cédruserdő
Mária kútja

 

14. Az alábbi idézetek kitől származnak?

 1. "A mű legyen :
  1. Idéista, mert ideája egyedül az Eszme kifejezése;
  2. Szimbolista, mert ez az eszmét formában fejezi ki;
  3. Szintetikus, mert e formákat, jeleket az általános értelem módszerével írja le;
  4. Szubjektív, mert a tárgyat sohasem csak tárgynak fogja fel, hanem mint az alany által észlelt eszmének a jelét"


 2. " Vázlatokat készítettem, majd gondolatokba merülve tértem haza, amikor a műterem ajtaját kinyitva hirtelen leírhatatlan és elragadó bájú képre esett a tekintetem. Zavartan megtorpantam, és döbbenten bámultam. A festménynek semmilyen azonosítható tárgya nem volt, csupán élénk, világító színfoltokból állt. Végül közelebb lépve ráismertem, hogy mi is az tulajdonképpen: saját festményem volt, amely keresztben állt a festőállványon…Egyszeriben megvilágosodott előttem, hogy a tárgyiaságnak tárgyak ábrázolásának nem lehet többé helye festményeimen, mert csak árthatnak azoknak."

 

15. Írjon lexikoncikket az alábbi művészekről!

 1. Andrea Palladio
 2. Jan van Eyck
 3. Eugene-Emmanuel Viollet-le-Duc
 4. Feofan Grek

 

16. Írjon esszét az alábbi művekről!

1.

2.

 

17. Párosítsa a betűket a fogalmakkal az alábbi rajz alapján!

 • főhajó
 • támpillér
 • fiatorony
 • támívek
 • oldalhajó

- megoldások -

- vissza a tematikához -