Kognitív fejlődés a gyermekkorban


1. Piaget szakaszelmélete

1.1. Szenzomotoros szakasz (születés - 2. év)

1.2. Műveletek előtti szakasz (2 - 7 év)

1.3. Konkrét műveleti szakasz (7 - 12 év)

1.4. Formális műveleti szakasz (12 -)

Mit jelent a séma a piageti koncepcióban?
Hogyan működik az akkomodáció-asszimiláció együttese?
Mi inspirálta Piaget kutatásait?
Hogyan nevezzük a kognitív fejlődődés első szakaszát?
Mit tud, mit sajátít el ebben a szakaszban a csecsemő?
Miért nevezi Piaget a második szakaszt "műveletek előtti"-nek?
Idézd fel Piaget híres kísérleteit a konzerváció vizsgálatával kapcsolatban!
Mire képes 7-12 éves kora között - konkrét műveleti szakasz - a gyerek? Mire nem?
Mi jellemzi a formális műveleti szakaszt?
Mondj egy ide kapcsolódó vizsgálatot!

2. Erkölcsi ítéletek

2.1. PIAGET: erkölcsi szabályok és szociális konvenciók megértése a kognitív fejlődés szerint

1. szint (2 - 5 év)

2. szint (5 - 7 év)

3. szint (7 - 11 év)

4. szint (12 -)

2.2. KOHLBERG - Az erkölcsi gondolkodás szakaszai

A válaszokat a döntés indoklása alapján sorolja a különböző szakaszokba:

I. prekonvencionális erkölcs (0 - 10 év):

II. konvencionális erkölcs (11 - 13 év):

III. poszkonvencionális erkölcs (14 évtől):

K: "Heinz úr haldokló felesége számára gyógyszer, gyógyszerész nem alkudozik, Heinz úr lop"

kritika: különböző szabályok különböző helyzetekben, szakaszok sorrendje nem egyértelmű, "férfiközpontú" - törődésen alapuló női gondolkodás alacsonyabb szinten

Milyen szakaszokat állított fel Piaget az erkölcsi fejlődésben?
Hogyan kapcsolhatóak össze a kognitív fejlődés szakaszaival?
Mit jelent az erkölcsi realizmus és a következményetika?
Mi a különbség társas konvenció és erkölcsi norma között?
Mit jelent az erkölcsi gondolkodás "ideologikus módja"?
Hogyan terjesztette ki Kohlberg az erkölcsi fejlődés elméletét?
Mi volt a módszere?
Melyek az átfogó szakaszok, illetve az ezeken belüli egyes szintek?

3. Piaget értékelése

Piaget alulbecsülte a gyerekek képességeit, talán megvan a vizsgálat tárgyát képező képessége, de hiányzik még egy, a megoldáshoz szükséges, de irreleváns képessége

Tárgyállandóság

Konzerváció

Erkölcsi ítéletek

Mi a legáltalánosabb kritika Piaget elméletével kapcsolatban?
A tárgyállandóságra vonatkozólag mit találtak a legújabb kutatások?
Milyen kísérlettel igazolták, hogy a gyerek már korábban rendelkezik számkonzervációval, mint azt Piaget elképzelte?
Mi a helyzet az erkölcsi ítéletetekkel?

4. Piaget alternatívái

4.1. Információfeldolgozási megközelítés

4.2. Tudásmegszerzési megközelítés

4.3. Szociokulturális megközelítések

Milyen alternatív elméleteket ismersz a fejlődésre vonatkozóan, Piaget elméletén túl?
Melyek a legfontosabb szempontjai az egyes elméleteknek?

Időszak
Életesemény
Név
4 - 6. hó konstanciák kifejlődése (pl. nagyságkonstancia)  
4 - 5. hó tárgyállandóság kialakulása K: Baillergeon
10. hó tárgyállandóság kialakulása Piaget
0 - 10. év prekonvencionális erkölcs Kohlberg
0 - 2. év szenzomotoros szakasz Piaget
1 éves teljes tárgyállandóság (ott keresi a tárgyat, ahol legutóbb elrejtették) Piaget
2 - 7 éves műveletek előtti szakasz Piaget
3 - 4 éves szimbolikus fogalmakban gondolkodnak Piaget
3 - 4 éves számkonzerváció K: Markman
5 éves kötelezően követendő szabályok értelmezése, erkölcsi realizmus Piaget
5 éves eltalál barátjához, de nem tudja elmondani, hogyan kell odamenni Piaget
6 éves számkonzerváció Piaget
7 - 11. év konkrét művelei szakasz Piaget
7 éves tömegkonzerváció Piaget
7 éves különbséget tudnak tenni a társas konvenciók és az erkölcsi előírások között K: Nucci
8 éves le tudják rajzolni a hazavezető utat  
9 éves súlykonzerváció Piaget
11 - 12. év konvencionális erkölcs Kohlberg
11 / 12. évtől formális műveleti szakasz Piaget
13. évtől posztkonvencionális erkölcs Kohlberg


- teszt -