4. hét - A személyiség és a társas kapcsolatok fejlődése

Az ELTE pszichológia tanszékének információja szerint a jövő évben kötelező könyv megjelenése csak 2001 elején várható, így az eddigi irodalomjegyzék alapján való felkészülés ajánlott.
A struktúrált tanulást és az Atkinson könyv feldolgozását nagyban segíti Szabó Mónika kézirata, mely az ELTE Pszichológia tanszékének könyvtárában megvásárolható (ára 1500Ft), tesztekkel, esszékkel, jegyzetekkel stb.


1. Temperamentum

2. Korai társas viselkedés

3. Kötődés

A kötődés mérése

Válaszkészség

A csecsemők temperamentuma

Kötődés és későbbi fejlődés

4. Nemi identitás és nemhez igazodás

A gyermek a fejlődés részeként elsajátítja annak biztos érzését, hogy melyik nemhez tartozik (identitás), valamint azt, hogy a kultúra szerint, amelyben él, mely viselkedések és tulajdonságok a nemének megfelelőek (igazodás).

E folyamat lényegét különböző nézőpontok szerint elemezhetjük:

 1. Pszichoanalitikus elmélet
  Freud pszichoszexuális fejlődés-elmélete, az ödipális konfliktus feloldása azonosulással
 2. Szociális tanuláselmélet
  Behaviorista gyökerek, jutalom-büntetés koncepció, megfigyelések, utánzás (Bandura), sztereotíp elvárások, kulturális tabuk
 3. Kognitív fejlődési elmélet
  A nem fogalmi reprezentációja kognitív fejlődés eredménye, nemkonstancia, (Kohlberg, Thompson)
 4. Nemiséma-elmélet
  A kognitív elméletet kulturális szintre terjeszti ki (), 'nemi szSandra Bememüveg'-nemi séma, az énképet a nemi séma köré szervezzük

Fejlődési szakaszok

FREUD
pszichoszexuális
idő/stádium
ERIKSON
pszichoszociális
orális
1. év
ősbizalom / ősbizalmatlanság
anális
2. év
autonómia / kétely
fallikus
3 - 5. (-6. Freud) év
(dackorszak)
kezdeményezés / bűntudat
latencia
6 - pubertás (12)
teljesítmény / kisebbrendűség
genitális
12 - serdülőkor
identitás / szerepkonfúzió
-
fiatal felnőttkor
intimitás / izoláció
-
felnőttkor
alkotóképesség / stagnálás
-
időskor
integritás / kétségbeesés


5. A gyermekkor utáni fejlődés

A fejlődés egész életen keresztül tartó folyamat, minden életkornak (fejődési stádiumok) van egy megoldásra váró fejlődési feladata (Erikson, ld. a könyvben)

1. Serdülőkor (kb. 12 éves kortól a tizenéves idők végéig)

MARCIA - identitásszintek

 
Volt krízis?
IGEN
NEM
Megoldódott?
IGEN
identitás elérése
korai zárás
NEM
moratórium
identitásdiffúzió


2. Fiatal felnőttkor

3. Felnőttkor (40-65)

4. Időskor

 

- teszt -