A korai középkor története (5 - 10. sz.)

Gazdaság

Társadalom

A korszak végére kialakul a középkor szerveződési rendszere a feudalizmus, amely az uradalmi rendszer és a hűbéri hierarchia megteremtődését jelenti. Az ideológiai egységet az új Római Birodalom megteremtésének eszméje és a helyreállítására tett konkrét kísérletek teremtik meg

Népek, államalakulatok a volt Római Birodalom területén

Keltei gótok

Terület: Illíria és Itália, főváros: Ravenna.

Theodorik (493-526), első barbár uralkodó

Langobardok

Terület: Észak-Itália.


Vandálok

Terület: Korzika, Szardínia, Észak-Afrika főváros: Karthago.


Burgundok

Terület: Rhone folyó vidéke.

Vizigótok (nyugati gótok)

Terület: Ibériai- félsziget főváros: Sevilla.

A gót uralomnak az iszlám terjedése vet véget, 711-től arab törzsek avatkoznak be a polgárháborúba, majd elözönlik a félszigetet, létrehozva a Cordobai Kalifátust, amely fénykorát a 9. sz-ban élte, Európa egyik vezető hatalma volt ekkor.


Frankok

Terület: központi területe Rajna-Szajna vidéke.

Karolingok


Anglia

templomEredeti kelta lakosság egy része a római uralom idején romanizálódik, felveszi a kereszténységet (az angolszász nyomás miatt Északra vándorolnak, illetve Bretagne-ba, elszakadnak a kontinens egyházi irányításától és önálló, a szerzetesrendekre támaszkodó monasztikus egyházat hoznak létre, szerzeteseik térítő utakra indulnak: Szent Patrik Írországba, Szent Columba Skóciába, Szent Gallus a svájci Sankt Gallen kolostor alapítója), ír másolóműhelyek és könyvtárak világszerte híresek voltak

 


Népek és államalakulatok Európa peremvidékén

 

Vikingek

viking hajóorrSkandináviában élő germán törzsek, akiket normannoknak, vikingeknek, varégoknak is neveztek

Jelentőségük:

Vikingek kalandozásai:

Dánok

Norvégok

Svédek

Társadalom:

szabad harcosok közössége élén a királlyal, akit az előkelők választanak, a hatalmát megosztja a kormányzókkal, jelentős kérdésekben a népgyűlés döntött, amelynek fő feladata az ítélkezés volt.

Kultúra emlékei:


Szláv államok

Őshaza: Kárpátok és Don között

  1. nyugati szlávok: cseh, lengyel, morva
  2. keleti szlávok: oroszok, ukránok
  3. déli szlávok: bolgárok, horvátok, szerbek, szlovének

Bolgárok

Horvátok

Szerbek

Morvák

Csehek

Lengyelek

 

Bizánc

Társadalom:

Iustinianus (527-565)


Külpolitika

ikonEgyház

Művészet

 


Az iszlám világ

palotaTerület: Arábiai- félsziget.
Az itt élő népek közös nyelvet beszélnek, de a politikai egységet csak az újonnan megszülető vallás kovácsolta.

Államszervezet:

Gazdaság:

Kultúra,tudomány:

Terjeszkedés:

Érdekességek


Ajánlott irodalom

- feladatok -

- vissza a tematikához -