VI. OLDATOK


HALMAZKEVERÉKEK

Diszperz rendszer

Olyan, legalább kétkomponensű rendszer, amelyben az egyik komponens (diszpergáló közeg) részecskékre oszlatott állapotban tartja a másik komponenst (diszpergált anyag).

Felosztásuk:

Gáz Folyadék Szilárd anyag
Gázban szétoszlatva -
(elegy)
köd füst
Folyadékban szétoszlatva hab emulzió szuszpenzió

 


Az oldatok oldószerből (diszpergáló közeg) és egy vagy több oldott anyagból (diszpergált anyag) állnak. Elegyekről akkor beszélünk, ha két vagy több egymással korlátlanul összekeverhető folyadékot keverünk össze. Az oldatokat jellemezhetjük az összetétellel, amely az oldott anyag és az oldat arányát fejezi ki.

Oldhatóság

Az oldhatóság és az anyagi minőség kapcsolata

I. Apoláris molekulájú oldószerben

II. Dipólus molekulájú oldószerben

Az oldhatóság függ továbbá…

  1. Hőmérséklettől

    Az endoterm oldáshőjű anyagok oldhatósága nő, az exoterm oldáshőjű anyagoké általában csökken a hőmérséklet emelésével.

  2. Nyomástól

    Ettől főleg a gázok oldhatósága függ.
    Valamely anyag oldhatóságát telített oldatának összetételével jellemezzük.

Az oldódás energiaviszonyai

Az oldáshő kifejezi, hogy mekkora a hőváltozás, ha 1 mol anyagból nagyon híg oldatot készítünk. Ha az oldódás során felvett hővel az oldat (a rendszer) energiája gyarapodik, az oldáshő előjele pozitív [endoterm oldódás]. Exoterm folyamatokban viszont hő távozik a rendszerből, így az oldáshő előjele negatív. Hidratációs energia ~ hidratációhő mindig hőleadással járó folyamat (tehát negatív előjelű).
Az oldódás egyensúlya

Akkor áll be, amikor az oldódás és a kristályosodás sebessége megegyezik. Ettől kezdve a feloldatlan szilárd anyag és az oldott anyag mennyisége változatlan. Ilyen esetekben beszélünk dinamikus egyensúlyról. A dinamikus egyensúlyban lévő oldatot telített oldatnak nevezzük, amelynek összetétele az adott hőmérsékletre vonatkozó oldhatóságnak felel meg. Megjegyzendő, hogy mindazokat az oldatokat telített oldatnak nevezzük, amelyek összetétele megegyezik az adott hőmérsékleten kialakuló egyensúlyban lévő oldatéval (nem szükséges, hogy az oldat dinamikus egyensúlyban legyen).

Túltelített oldat az olyan oldat, amely az adott hőmérsékleten telített oldatnál töményebb. Ez az állapot nem stabil, gócpontokon bármikor beindulhat a kikristályosodás.

- feladatok -

- vissza a tematikához -