ÉSZLELÉS

2. Felismerés

Alakfelismerés, vonalas rajzok is, kategóriához rendelés, rejtett tulajdonságokra következtetés

A felismerés korai szakaszai

A megfeleltetési szakasz és a konnekcionista modellek

A természetes tárgyak felismerése és a felülről lefelé irányuló folyamatok

A felismerés zavarai

A figyelem szerepe
a válogatás folyamata: szelektív figyelem

Mi az, ami alapján Marr megkülönböztette a felismerés korai és késői szakaszait?
Mire érzékenyek az egyes vonásdetektorok?
Mi alapján különböztette meg Treisman a primitív vonásokat?
Hogyan kapcsolódik ez a Hubel-Wiesel féle megfigyeléshez?
Gondold végig az első fejezet idevágó részeit is (az interdiszciplináris megközelítések közül a megismeréstudományinál van a konnekcionizmusról szó) figyelembe véve, hogy mit is jelent a konnekcionizmus?
Mi Biederman elmélete?
Hol lépnek be a folyamatba a felülről lefelé ható folymatok?
Milyen jelenségeket képes ez a szempont jól magyarázni?
Mi az a koktélparti jelenség?
Gondolj végig egy- egy igazoló kísérletet mind a korai, mind a késői szűrés mellett!
Próbáld meg alaposan végiggondolni a 152. lap alján kezdődő kísérletet is! Ez nem szokták könnyen megérteni. Ha nem megy ne legyél rest írni egy mailt, vagy a fórumon bedobni a témát!
Milyen idegrendszeri képletek játszanak szerepet a figyelemben?
Mi alapján gondolhatjuk ezt?

- teszt -