ÉSZLELÉS

3. Perceptuális konstanciák

a retinánkra eső kép folyamatosan változik mégis állandónak látjuk a tárgyakat

Világosság- és színkonstancia
visszavert fény mennyisége, bársonying ernyő mögött, intenzitásviszony, heterogén mező jelenléte

Alak- és helykonstancia
Alakkonstancia: retinális kép változik, de az észlelt forma állandó marad helykonstancia: saját mozgásunk + retinális kép változása

Nagyságkonstancia
tárgyak méretét viszonylag állandónak látjuk, távolságuktól függetlenül

Vedd számba, hogy milyen fajta konstanciákról van szó a könyvben és hogy mit is jelentenek ezek egyenként!
Mit jelent a nagyság invariancia elv?
Milyen kísérletet végzett ennek igazolására Emmert?
Mi az alapja a különböző illúzióknak?
Gondold végig az Ames-szoba illúziót!

II. Perceptuális fejlődés

öröklött/tanult észlelési képesség, diszkriminációs képesség, szabályozott ingeréás

A csecsemők diszkriminációs képességei
formaészlelés a részletek látásának kifejlődése után

Nevelés szabályozott ingerfeltételek között

Milyen csecsemővizsgálati módszereket ismertél meg?
Mikorra alakul ki a formaészlelési, és mélységészlelési képesség illetve a konstanciák?
Milyen vizsgálatokkal mutatták ezt ki?
Mit okoz az ingerlés hiánya az élet elején, és később?
Milyen következtetés adódik ebből?
Hogyan módosul az észlelési képesség korlátozott ingerfeltételek között?
Hogyan függ össze az észlelési és mozgáskoordinációs képesség?
Szükség van- e tanulásra az észlelés képesség kialakulásához?
Miben játszik fontos szerepet az önindított aktivitás?

- teszt -