FELADATOK

1. Magyarázza meg az alábbi fogalmakat!

1.1. Akheiropoiétosz
1.2. Anasztaszisz
1.3. Apszis
1.4. Archivolt
1.5. Árkád
1.6. Atrium
1.7. Baptisterium
1.8. Bazilika
1.9. Béma
1.10. Dalmatika
1.11. Deészisz
1.12.ˇDiakonikon
1.13. Diptychon
1.14. Dzsámi
1.15. Eleusza
1 16. Exonarthex
1.17. Galaktotrophusza
1.18. Glükophilusza
1.19. Hagia
1.20. Hagiosz
1.21. Hetoimaszia
1.22. Hosziosz
1.23. Ikon
1.24. Ikonodul
1.25. Ikonográfia
1.26. Ikonoklaszt
1.27. Ikonológia
1.28. Ikonosztászisz
1.29. Katholikon
1.30. Koimészisz
1.31. Konkhé
1.32. Liturgia
1.33. Lóron
1.34. Mandorla
1.35. Menológion
1.36. Naosz
1.37. Narthex
1.38. Ómophorion
1.39. Palmetta
1.40. Pammakarisztosz
1.41. Panagia.
1.42. Pantokratór.
1.43. Pendentiv
1.44. Peribleptosz
1.45. Platütera
1.46. Proszkünészisz
1.47. Protheszisz
1.48. Quadriga
1.49. Solidus.
1.50. Sztaurothéka
1.51. Sztemma
1.52. Tambour
1.53. Theotokosz
1.54. Thrénosz
1.55. Trikonkhosz
1.56. Triptychon

2. Mely templomok belsejét mutatják az alábbi képek? Datálja is őket!

2.1.

A. B.
C .

2.2.
Mit jelent az, hogy Hagia Sophia?


3. 1. Sorolja fel a keleti kereszténység 12 legfontosabb ünnepét!
(Az ábrázolását is!)

3.2. Összefoglaló néven hogyan nevezik ezen ünnepeket?

3.3. Ezen ünnepeket milyen technikákkal jelenítették meg?


4. Elemezze az alábbi képet!

 


5. Jellemezze röviden a következő művet, adja meg helyét!


6.1. Ki az alábbi kép festője?


6.2. Írjon róla rövid lexikoncikket!

7. Hogyan nevezik a képen látható ábrázolás-típust?
(Ha tudja, datálja a szobrot is!)

- megoldások -

- vissza -