TANULÁS ÉS KONDICIONÁLÁS

(7. fejezet)

  1. habituáció
  2. klasszikus kondicionálás
  3. operáns kondicionálás
  4. komplex tanulás

I. A tanulás különböző megközelítései

Korai munkák nagy része: behavioristák -inger-válasz, asszociációk megtanulása (hangsúly a külső ingereken), az egyszerű asszociációk a tanulás építőkövei, jutalmak és büntetések (minden, még a nyelv is), minden élőlény egyformán

Későbbi kutatások: kognitív -mit tud az állat az inger és a válasz közti kapcsolatról, stratégiák, szabályok. Biológiai -fajra jellemző tanulási mechanizmusok, biológiai tényezők

Van-e a könyv szerint általános tanulástörvény, és hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez a tanulás asszociatív felfogása?

 

II. Klasszikus kondicionálás

1. Pavlov kísérletei

2. Jelenségek és alkalmazások

3. Bejósolhatóság és kognitív tényezők
Tolman: mit tud az állat a két inger közötti viszonyról

4. Biológiai korlátok
etológusok (pszichológusok + biológusok): különböző mechanizmusok tanulásra (biológiailag behatárolt a kondicionálással tanulható feladat)

Próbáld meg valakinek (aki valószínűleg nem tud sokkal többet erről, mint Te tudtál az alfejezet elolvasása előtt) elmondani a pavlovi kondicionálást! Milyen alkalmazásait ismered?
Min alapul a kognitív kritika?
Hogyan, milyen kísérlettel igazolta ezt Rescola?
Milyen két alternatív kognitív modellt ír le a könyv?
Mik a klasszikus kondicionálás biológiai korlátai, illetve a neurobiológiai alapjai?

- teszt-