Teszt

 1. Miről szól a következő idézet? Ki és mikor adta ki ezt a felhívást? Milyen társadalmi rétegeket szólít meg, milyen jutalmat helyez számukra kilátásba?

  " … Akik … a hívők ellen szoktak harcba szállni, induljanak most a hitetlenek ellen olyan harcba, melyet méltó elkezdeni, és melyet győzelem koronáz. Legyenek most lovagok, akik eddig rablók voltak. Most joggal harcolnak a barbárok ellen azok, akik azelőtt testvéreik és rokonaik ellen küzdöttek. Most örök jutalmat nyernek el azok, akik eddig kevés pénzért csak zsoldosok voltak. Kettős bérért dolgozzanak azok, akik testük és lelkük kárára vesződtek eddig. Sőt, azok itt szomorúak és szegények, ott mindenben bővelkedők, itt az Úr ellenségei, ott barátai lesznek."


 2. a. Mivel magyarázhatjuk a keresztes háborúkban az itáliai városok részvételét? (Melyik hadjárat bizonyítja ezt?)

  b. Ismertesse a keresztes háborúk magyarországi vonatkozásait!

  c. Írja be a táblázat hiányzó adatait!

  Keresztesháború sorszáma A háború ideje A háború résztvevői
      II. Roger szicíliai király,
  VII. Lajos francia király,
  III. Konrád császár
    1189-92  
  Nyolcadik hadjárat    


 3. Az invesztitúra a harccal kapcsolatos kérdések következnek.

  a. Melyik pápa és mikor adta ki a következő részletet tartalmazó oklevelet?

  "Egyedül a római egyházat alapította az Úr. Egyedül a római pápát mondják joggal egyetemesnek. Püspököket egyedül ő tehet le és helyezhet székükbe vissza. […] Egyedül ő használhat császári jelvényeket. […] Jogában áll császárokat letenni. Senki fölötte nem ítélkezhet. A római egyház még soha nem tévedett, az írás tanúsága szerint örökké tévedhetetlen lesz.

  b. Mit jelentenek a következő fogalmak?

  Canossa járás
  Invesztitúra
  Cölibátus
  Simónia
  Nepotizmus
  Ghibellin

  c. A következő évszámok hogyan kötődnek az invesztitúra küzdelmekhez?

  1167.
  1176.
  1122.

  d. Kinek a pápasága idején érte el a pápaság hatalma tetőpontját? Sorolja fel jelentősebb intézkedéseit!

  e. Melyik magyar író írt drámát VII. Gergelyről és ki az albigensekről? 4. Mikor történtek az alább felsorolt események?

  - Nagy Interregnum
  - Avignoni fogság
  - Schwyz-Uri-Unterwalden szövetsége
  - Magna Charta kiadása
  - Francia városi és parasztfelkelés
  - Nagy pestisjárvány Európában
  - Lippányi csata
  - Kulikovói csata


 5. Mikor és hol uralkodtak az alább felsorolt fejedelmek?

  - II. Frigyes
  - III. Kázmér
  - II. Fülöp Ágost
  - Ögödej
  - Basarab

 6. Alkosson csoportokat az évszámok, személyek, helyszínek segítségével!

  Ankara, Morvamező, Timur Lenk, 1402, Zsigmond császár, 1278, I. Bajazid, II. Ottokár, Husz János, Konstanz, Habsburg Rudolf, 1415


 7. a. Sorolja fel, ki választja a német-római császárt? Ki és mikor adta ki ezt a rendelkezést? Mettől meddig állt fent a Német-római Császárság?

  b. Hol koronázták a francia királyt, az angol királyt?

  c. Soroljon fel az Árpád-házzal egy időben uralkodó családokat!

  - Német területeken:
  - Angliában:
  - Franciaországban:
  - Lengyelországban:
  - Csehországban:
  - Orosz területeken:

 8. Adja meg a következő fogalmak magyarázatát!

  - Kanton:
  - Holop:
  - Freeholder:
  - Timár birtok:
  - Mameluk:
  - Hidalgo:
  - Reconquista:

 9. Milyen események fűződnek a felsorolt személyekhez?

  - Simon de Monfort
  - Watt Tyler
  - Zsiska
  - Szkander bég

 10. Ismertesse IV. (Szép) Fülöp intézkedéseit!

 11. a. Állítsa időrendbe a 100 éves háború csatáit!

  Orleans felmentése, Sluis, Poitires, Crecy, Azioncourt

  b. Mit tud Jeanne d' Arc-ról?

  c. Milyen okok vezettek a 100 éves háború kirobbanásához?


 12. Mettől meddig tartott a rózsák háborúja? Melyik két család vívta, mi volt a jelképük? Melyik uralkodó család került ki győztesen?

 13. Ismertesse Luxemburgi Károly uralmának jelentőségét!

 14. Milyen esemény köthető a következő évszámokhoz?

  1354.
  1361.
  1389.
  1396.
  1453.

 15. Kitől való az alábbi idézet? Melyik városban született és lett jelentős politikussá? Mely család "uralta" ezt a várost, mi volt az "eredeti" foglalkozásuk?

  " A fejedelem tehát csak azzal törődjék, hogy győzzön, s hogy államát fenntartsa: az eszközöket, amelyeket a cél érdekében felhasznált, mindig tisztességesnek fogják találni, és dicsérni fogja azokat; a tömeg ugyanis megelégszik a látszattal és az eredmény után ítél."

Esszékérdések

 1. Olvassa el Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról című könyvét és rendezze táblázatba a könyv alapján a három régió eltérő vonásait!

 2. Indokolja, miért nem jött létre a középkorban Itália egysége!

 3. Vázolja fel Lengyelország gazdaságát, társadalmát és politikatörténetét a 10-15. sz-ban

 4. Ismertesse III. Iván államszervezési intézkedéseit! Értékelje is intézkedéseit, hasonlítsa össze az akkori Oroszországot Nyugat-Európa államaival!

- megoldások -

- vissza -