TANULÁS ÉS KONDICIONÁLÁS

(7. fejezet)

  1. habituáció
  2. klasszikus kondicionálás
  3. operáns kondicionálás
  4. komplex tanulás

III. Operáns kondicionálás

utólagos jutalmazás, a válasz befolyásolja a környezetet, bizonyos viselkedés bizonyos cél eléréséhez.

1. Az effektus törvénye

Thorndike
: K: "macska + hal", irreleváns viselkedés elhagyása, próba-szerencse viselkedés, jutalom útján megerősítés, pozitív következmény, legalkalmasabb válasz fennmaradása.

2. Skinner kísérletei

3. Jelenségek és alkalmazások

4. Averzív kondicionálás

Averzív esemény (áramütés, fájdalmas hang) létező válasz gyengítése, új válasz tanulásának serkentése.

5. Befolyásolás és kognitív tényezők

Az operáns kondicionálásban tudás elsajátítása a válaszmegerősítő kapcsolatról.

Hogyan működnek” a klasszikus kondicionálás kapcsán megismert fogalmak az operáns kondicionálás alapjelenségének a megértése során?
Milyen alkalmazásai lehetségesek az operáns kondicionálásnak a mindennapi életben?
Mit tanultál a megerősítésről? Rendszerezd a különböző típusait, és jellemezd azokat!
Milyen ellentmondást nem képes magyarázni a behaviorista gondolat az elkerülő tanulás során?
Mit tud erre mondani a kognitív megközelítés?
Hogyan értelmezi újra az etológia a behaviorista tanulás elképzelést?

IV. Komplex tanulás

Kognitív szempontból a tanulás: mentális reprezentációk (leképezések), mentális próba-szerencse, stratégiák, műveletek, asszociációk.

Hogyan lép túl a “hagyományos”, asszociatív viszony feltételezésén a mentális térkép fogalma?
A belátásos tanulás gondolata?
Az előzetes hiedelmek szerepének vizsgálata a tanulás során?
Hogyan kapcsolható ez a három elképzelés egy- egy pszichológia nézőponthoz?

- teszt -