AZ ATOMFIZIKA ÉS MAGFIZIKA ALAPJAI

Feladatok

 1. a., Mekkora energiájú fotont bocsát ki a H-atom, ha a második gerjesztett állapotból alapállapotba kerül?

  b., Mekkora a kibocsátott foton frekvenciája, hullámhossza, tömege, impulzusa?

  c., A fenti foton egy bizonyos fémből “kiüt” egy elektront. A fémre jellemző kilépési munka 3*10-19 J. Mekkora lesz a kilépő elektron energiája és sebessége?

  Megoldás

 2. Mennyire közelíti meg a nagy távolságból 5*104 m/s sebességgel indított proton a nyugvó, de nem rögzített He-atommagot?

  Megoldás

 3. Egy tartály 4 mg rádiumot tartalmaz. A rádium rendszáma 88, tömegszáma 226.

  a., Hány rádiumatom van a tartályban?

  b., A rádium felezési ideje 1680 év. Hány mg rádium lesz a tartályban 3360 év múlva?

  c., Hány rádiumatom bomlik el 1 s alatt?

  d., A kisugárzott részecske mozgási energiája 7,67*10-13 J. Mekkora a sebessége, ha m=6,64*10-27 kg?

  e., Milyen rendszámú és tömegszámú atommag keletkezik?

  Megoldás

 4. A természetes uránban 0,72%-ban van a 235-ös izotóp. Maghasadáskor pl. atommagok is keletkezhetnek.
  Mennyi energia szabadulna fel, ha 3 kg természetes urán minden 235-ös magja elhasadna?
  (mBr=1,3433*10-25 kg, mLa=2,30604*10-25 kg, mU=3,90211*10-25 kg, mneutron=1,67491*10-27 kg)

  Útmutatás

 5. Mekkora munkavégzéssel lehet a 3,6*10-26 kg nyugalmi tömegű részecskét 1,8*108 m/s sebességről 2,4*108 m/s sebességre felgyorsítani?

  Útmutatás


  kezdő oldal