DINAMIKA

Feladatok

 1. Határozzuk meg az ábrán látható rendszer gyorsulását és a kötélerőket! A súrlódás elhanyagolható.  Megoldás

 2. Gumiszálat megnyújtás nélkül liftben vízszintesen rögzítünk, majd középen nehezéket akasztunk rá. A terhelt gumiszál a nyugalomban lévő liftben 30o-os szögben, majd gyorsuló liftben 35o-os szögben hajlik a vízszintes alá. Mekkora a lift gyorsulása?  Megoldás

 3. Egy 15o-os hajlásszögű lejtőn két, egyenként 3 kg tömegű test áll. A testeket 200 N/m rugóállandójú rugó köti össze. A felső testnél 0,3, az alsónál 0,1 a súrlódási együttható. Mekkora közös gyorsulással mozognak a testek? Mennyi a rugó megnyúlása ekkor?  Megoldás

 4. a hajlásszögű lejtőn M tömegű hasáb ütközőnek támasztva nyugalomban van. A hasábba a lejtő síkjával párhuzamosan, alulról felfelé m tömegű lövedéket lövünk v sebességgel. Mennyi idő alatt ér vissza a hasáb az ütközőig? A hasáb és a lejtő közötti súrlódási együttható m. A lövedék behatol a hasábba. A behatolási idő alatt a hasáb elmozdulása elhanyagolható. A nyugalmi és a csúszási súrlódási együttható egyenlőnek vehető.

  Útmutatás

 5. Az atomreaktorokban a neutronokat könnyűvízzel (H2O), nehézvízzel (D2O), vagy grafittal fékezik. Számítsuk ki, hogy mozgási energiájának hány százalékát veszíti el a neutron, ha álló , ill. atommagba ütközik centrálisan és tökéletesen rugalmasan!

  Útmutatás

  - vissza -