ELEKTROSZTATIKA ÉS EGYENÁRAMÚ ÁRAMKÖRÖK

Feladatok

 1. Az ábrán látható félkör alakú, szigetelő anyagból készült pálya A pontjában rögzítettünk egy Q töltésű testet. Egy másik, ugyanakkora töltésű és 5 g tömegű kis test pedig súrlódásmentesen mozoghat a pálya belső felületén. A pálya sugara 0,5 m.

  a., Mekkora a Q töltés, ha az ábrán jelölt helyzetben a test egyensúlyban van?

  b., Mekkora sebességgel indítsuk el a testet a legalsó B pontból, hogy a test éppen feljusson a legfelső C pontba?


  Megoldás

 2. Két egymás felett d=20 cm távolságban lévő, nagy vízszintes fémlap közül az alsót földeljük, a felsőt pedig U=9000 V potenciálra töltjük. A felső lapra l=18 cm hosszúságú selyemszálon m=0,1 g tömegű golyót függesztünk fel, amit Q=0,33*10-7 C töltést adunk.
  Mennyi lesz az inga lengésideje?

  Megoldás

 3. Mekkora az alábbi ábrán látható kapcsolásban az egyes kondenzátorok töltése és feszültsége, ha


  Megoldás

 4. Az ábrán látható telep üresjárási feszültsége 28,5 V, belső ellenállása 1 Ω.
  Mekkora az ampermérő belső ellenállása, ha a műszer a kapcsoló zárása után 0,25 A-rel kisebb áramot jelez?


  Útmutatás

 5. A következő ábrán látható kapcsolásban

  a., Mekkora a kondenzátorok töltése?

  b., Mekkora lesz a kondenzátorok töltése akkor, ha a K2 kapcsoló zárt állása mellett nyitjuk a K1 kapcsolót?

  c., Mekkora lesz a kondenzátorok töltése akkor, ha a K1 kapcsoló zárt állása mellett nyitjuk a K2 kapcsolót?  Útmutatás


  kezdő oldal