FOLYADÉKOK MECHANIKÁJA

Feladatok

 1. Vízre 0,8 kg/dm3 sűrűségű olajat rétegezünk. Az olajon 30 N súlyú, 0,5 kg/dm3 sűrűségű, 8 cm vastag deszka úszik. A deszkához erősített fonalon 8 N súlyú, 2,7 kg/dm3 sűrűségű alumíniumgolyó lóg úgy, hogy teljesen a vízben van.

  Meddig merül a deszka az olajba?

 2. Megoldás

 3. A szirakuzai király számára a koronát az aranyműves, színarany helyett arany és ezüst ötvözetéből készítette. Arkhimédesz megmérte a korona súlyát, s azt a levegőn 20 font, vízbe merítve 18,75 font súlyúnak találta. Az arany sűrűsége 19,3-szorosa, az ezüst sűrűsége 10,5-szöröse a víz sűrűségének.
  Hány százalék színaranyat, és hány százalék ezüstöt tartalmazott a korona?

 4. Megoldás

 5. A 2 dm élhosszúságú, 6 kg tömegű kocka alakú testet úgy tartunk vízben, hogy térfogatának háromnegyed része van a vízszint felett. Az edény keresztmetszete 5 dm2.

  Mekkora erőt kell ehhez kifejtenünk? Mekkora lesz a bemerülési mélység, ha a testet magára hagyjuk?

 6. Megoldás

 7. Az ábrán látható összeállításban az 50 N/m rugóállandójú rugó hossza 32 cm. Az 1 dm élhosszúságú, 800 kg/dm3 sűrűségű kocka térfogatának ötödrészéig merül vízbe. A 2 dm2 alapterületű, igen magas edényben a víz szintje 20 cm magasan van.

  Mekkora a rugó nyugalmi hossza? Mennyi vizet öntsünk az edénybe, hogy a víz éppen ellepje a testet?

 8. Útmutató

 9. Az ábrán látható, 2 cm falvastagságú, 12 cm külső sugarú félgömb vízen úszik. Ekkor bemerülési mélysége 9 cm. A félgömbbe egy testet helyezve a bemerülési mélység 11 cm-re növekszik. Mekkora a félgömb sűrűsége, és mekkora a belehelyezett test tömege?

 10. Útmutató


  - vissza -