GÁZOK ÁLLAPOTVÁLTOZÁSAI, GÁZTÖRVÉNYEK

Feladatok

 1. A He-Ne gázlézerben a héliumnak és a neonnak olyan elegye van, amelyben a He-atomok száma kilencszerese a Ne-atomokénak. A 130 Pa nyomású elegy egy 50 cm3 térfogatú üvegcsőbe van zárva.

  a., Mekkora a nyomás az üvegcsőben, ha benne még csak a szükséges mennyiségű hélium gáz van?

  b., Az üvegcsöveket egy-egy 2 liter térfogatú ballonban töltik meg, az egyikben 1200 Pa nyomású héliumgáz, a másikban 4000 Pa nyomású neongáz van. Az üvegcsövekben és a ballonban levő gázok azonos hőmérsékletűek. Legfeljebb hány lézerhez elegendő a ballonokban lévő gázmennyiség?

 2. Megoldás

 3. Egy 60 cm hosszú, 7 cm2 keresztmetszetű, egyik végén zárt fémcsőben 1,25 kg tömegű dugattyú 40 cm hosszú, 105 Pa nyomású levegőoszlopot zár el. A dugattyút 20 cm hosszú rugó köti az AB forgástengelyhez. A rugó most alaphelyzetben van. és olyan az ellenállása, hogy 175 N erő nyújtja meg 1 m-rel. Ezután a csövet az AB tengely körül, vízszintes síkban, állandó 12,5 1/s szögsebességgel forgatjuk. A hőmérséklet állandó.
  Hol helyezkedik el most a dugattyú?


 4. Megoldás

 5. Az alábbi ábrán látható függőleges helyzetű hengerben a súrlódásmentesen mozgó dugattyú keresztmetszete 0,5 dm3, tömege 10 kg. A bezárt gáz térfogata 2,5 dm3. A külső légnyomás 105 Pa. A dugattyú az edény felső szélétől 2 cm-re helyezkedik el.

  a., Mekkora a bezárt gáz nyomása?

  b., Hány kg higanyt kell a dugattyú fölé tölteni, hogy az edény színültig legyen higannyal? (A higany beöntése miatt a gáz hőmérséklete nem változott meg.)


 6. Megoldás

 7. Az ábrán látható 70 cm-es vékony üvegcsőben az l és L hosszúságú levegőoszlopokat a h és H hosszúságú higanyszálak zárják el a külvilágtól. A külső légnyomás 76 cm magas higany nyomásának felel meg.
  Mekkora lesz a levegőoszlopok hossza, ha a csövet nyitott végével lefelé fordított helyzetbe hozzuk?


 8. Útmutató

 9. Függőleges helyzetű, 2 dm2 keresztmetszetű edényben 15 kg tömegű, könnyen mozgó dugattyú oxigént zár el a külvilágtól. Az edény alján van egy 1 dm3 térfogatú és 5 kg tömegű tömör fémkocka, amit 1000 N/m rugóállandójú, 45 cm nyugalmi hosszúságú rugó köt össze a dugattyúval. A dugattyú kezdetben 55 cm magasságban van. A bezárt oxigén hőmérséklete 14,5 oC. A külső légnyomás 105 Pa.

  a., Mekkora hőmérsékletűre kell felmelegíteni az oxigént, hogy a fémkocka 5 cm-rel megemelkedjen?

  b., A felmelegítés után mekkora tömegű testet kell a dugattyúra tenni, hogy – állandó hőmérsékleten – a fémkocka éppen elérje az edény fenekét?


 10. Útmutató


  - vissza -