SZILÁRD TESTEK HŐTÁGULÁSA, HALMAZÁLLAPOT-VÁLTOZÁSOK

Feladatok

 1. Az óra ingája kisméretű teherből és könnyű sárgaréz huzalból van. Az óra 0oC hőmérsékleten pontosan jár, 20oC-on naponta 16 s-ot késik.

  Mennyi a sárgaréz lineáris hőtágulási együtthatója?

 2. Megoldás

 3. 30 cm hosszú vas-, és rézlemezt összeszegecselünk úgy, hogy 0oC hőmérsékleten 4 mm távolságban legyenek egymástól (bimetál-lemez). , .

  Mekkora sugarú körívben hajlik meg a lemezpár 100oC hőmérsékleten?

 4. Megoldás

 5. Egy béka 80 cm-es ugrásokkal 800 m utat tesz meg vízszintes talajon. Minden elugráskor 0,96 J munkát végez. A víz párolgáshője a béka testhőmérsékletén .

  Mekkora a béka átlagos teljesítménye, ha pihenőkkel megszakított útja 1,5 óráig tart?

  Mennyi vizet párologtat el útja során a béka, ha feltételezzük, hogy a táplálékából nyert energia 25%-a munkavégzésre, a maradéknak 60%-a a víz elpárologtatására fordítódik?

 6. Megoldás

 7. Egy 400 km2-es területet 2 cm vastag, -2oC hőmérsékletű hó borít. A területre 2 órán át 5oC hőmérsékletű eső esik. Ennek következtében a hó fele megolvad, 0oC-os hó-víz keverék keletkezik. A hó sűrűsége , a hó fajlagos hőkapacitása , a hó olvadáshője , a víz fajlagos hőkapacitása . A talajjal és a levegővel történő hőcserétől tekintsünk el!

  Hány mm eső esett a 2 óra alatt?

  Mekkora átlagos teljesítménnyel történt az energia átadása?

 8. Útmutató

 9. 30 cm hosszú vas-, és rézlemezt összeszegecselünk úgy, hogy 0oC hőmérsékleten 4 mm távolságban legyenek egymástól (bimetál-lemez). , . Mekkora sugarú körívben hajlik meg a lemezpár 100oC hőmérsékleten?

  30oC-os melegben az egymástól 50 m távolságban lévő betonoszlopok közé lazán felerősítünk egy 10 mm2 keresztmetszetű alumínium kábelt. (, )

  Legalább milyen hosszú legyen a kábel, ha -25oC-os hidegben sem hathat rá 500 N-nál nagyobb erő?

  Legfeljebb mekkora erő feszíti ezt a kábelt 0oC-on?


 10. Útmutató

  - vissza -