IDŐBEN ÁLLANDÓ MÁGNESES MEZŐ

Feladatok

 1. Egy N1 menetszámú és R sugarú szolenoid tekercsbe behelyezünk egy N2 menetszámú, r sugarú másik szolenoidot. A tekercsek hossza megegyezik, tengelyeik párhuzamosak. Tudjuk, hogy R=2r. A két tekercsben azonos nagyságú áram folyik.
  Adjuk meg a két tekercs menetszámainak arányát, ha:

  a., Az r sugarú tekercs belsejében és a két tekercs közti térrészben a mágneses indukció nagysága megegyezik.

  b., Az r sugarú tekercs belsejében és a két tekercs közti térrészben a mágneses fluxus nagysága megegyezik.

  Megoldás

 2. Egy Q1 töltésű, m1 tömegű, és egy Q2 töltésű, m2 tömegű testet U feszültséggel történő gyorsítás után B indukciójú homogén mágneses térbe vezetjük, melynek iránya a testek sebességére merőleges.
  Határozzuk meg a körpályák sugarainak arányát!

  Megoldás

 3. B indukciójú homogén mágneses térben, az indukcióvonalakra merőleges síkban az O pont körül egyenletes körmozgást végez egy
  fémpálca ω szögsebességgel. A pálca végeinek pályasugara r és R.
  Határozzuk meg a pálca végei között indukálódó feszültséget!


  Megoldás

 4. Három párhuzamos, nagyon hosszú, egyenes vezető mindegyikében 10 A erősségű áram folyik a papír (monitor) síkjára merőlegesen befelé. A vezetőknek a papír síkjával alkotott döféspontjai oldalhosszúságú szabályos háromszöget határoznak meg.

  a., Mekkora a mágneses indukció a háromszög középpontjában?

  b., Mekkora erővel hat az egyik vezető 10 cm-es darabjára a másik két vezető?

  c., Mekkora lesz a mágneses indukció a háromszög középpontjában, ha az egyik vezető áramirányát megfordítjuk?


  Útmutatás

 5. Vízszintes helyzetű sínek távolsága l=0,5 m. A sínpár síkjára merőlegesen B=0,5 T indukciójú homogén mágneses tér van jelen. A sínpár egyik végét C=8000 μF kapacitású kondenzátorral zártuk. Mindenféle ellenállás elhanyagolható. A sínekre merőlegesen fektettünk egy m=0,5 kg tömegű fémrudat, melyet k=10 N/m rugóállandójú rugóhoz erősítettünk. Súrlódás nincsen. A rudat kitérítjük egyensúlyi helyzetéből, majd magára hagyjuk.
  Mutassuk meg, hogy a rúd harmonikus rezgőmozgást fog végezni!
  Határozzuk meg a rezgésidőt!


  Útmutatás


  kezdő oldal