MUNKA, ENERGIA, TELJESÍTMÉNY

Feladatok

 1. Kézi darálóval kávét őrlünk, miközben 0,6 Nm forgatónyomatékkal a hajtókart 80-szor forgatjuk körbe.

  a., Hány gramm cukorral igyunk kávénkat energiaveszteségünk pótlására, ha az izommunkának csak 30%-a fordítódik őrlésre, és 15 kJ izommunka elvégzésekor szervezetünk energiaveszteségét 1 g cukor elfogyasztása pótolja?

  b., Mekkora volt izommunkánk teljesítménye, ha 2 másodpercenként 3-szor forgattuk körbe a hajtókart?

  c., Mennyivel emelkedne a villanyszámlánk, ha a kávét egy olyan elektromos őrlővel őrölnénk meg, amelynek hatásfoka 40%-os, és 1 kWh elektromos energia ára 20 Ft?

  Megoldás

 2. Egy 30o-os hajlásszögű lejtőn 3 kg tömegű test van, egy D=80 N/m rugóállandójú rugóhoz erősítve. Kezdetben a testet úgy tartjuk, hogy a rugó erőmentes legyen, azután hirtelen elengedjük. A súrlódás igen kicsiny.

  a., Milyen mélyen megy le a test a lejtőn?

  b., Hol áll meg a test, ha végül is az igen csekély súrlódás megállítja?  Megoldás

 3. Az 1 m hosszú, egyenletes tömegeloszlású kötelet a vázlat szerint az asztalra helyezzük, olyan x0 hosszúságú lelógó résszel, hogy a kötél épen a lecsúszás határhelyzetében legyen. Az asztal és a kötél között a súrlódási együttható 0,2. A kötél teljesen hajlékony.

  a., Mekkora az x0 kötélhossz?

  b., Ha a kötél az előző helyzetből lecsúszik, mekkora lesz a sebessége az asztal elhagyásának pillanatában? (Tételezzük fel, hogy ekkor a kötél teljes hosszában függőleges helyzetű, és a sebessége is függőleges!)  Megoldás

 4. 5 m sugarú, 300 kg tömegű korong szélén 80 kg tömegű ember áll. A korong az emberrel együtt függőleges tengelye körül kezdetben 0,1 s-1 fordulatszámmal forog. A korong szélén álló ember bemegy a korong középpontjába.

  Mennyi a rendszer energiájának megváltozása?

  Útmutatás

 5. Az ábrán látható rögzített tengelyű korongok azonos vastagságú és minőségű anyagból készültek. A kisebbik korong sugara 30 cm, tömege 1,8 kg. A nagyobbik korong sugara 40 cm. A korongok középpontjainak távolsága 2,5 m. A korongokra feszített heveder elhanyagolható tömegű, nyújthatatlan és a korongokon nem csúszik meg.

  a., Mekkora lesz a hevederre erősített 2 kg tömegű test sebessége 30 cm-es út megtétele után, ha álló helyzetből indult?

  b., Mekkora lesz ekkor a korongok szögsebessége?Útmutatás


- vissza -