FÉNYTANI ALAPJELENSÉGEK

Feladatok

 1. Tételezzük fel, hogy a levegő törésmutatója felfelé haladva 10 méterenként változik. A legalsó sáv abszolút törésmutatója n. Minden további sáv törésmutatója az alatta levő sáv törésmutatójának 95%-a.
  Határozzuk meg, hogy milyen magasságban következik be a teljes visszaverődés, ha a fénysugár a legalsó sávból 20o-os beesési szöggel érkezik a közeghatárhoz!


  Megoldás

 2. A 10 cm fókusztávolságú gyűjtőlencsétől 20 cm-re ég egy gyertya. A lencse másik oldalán, attól 15 cm-re elhelyezünk egy tükröt.
  Milyen képet kapunk a gyertyáról?
  Hol keletkezik a kép, ha a tükör

  a., síktükör

  b., 50 cm görbületi sugarú domború tükör?

  Megoldás

 3. A levegőben 600 nm hullámhosszúságú monokromatikus fényt optikai rácsra irányítottuk. 0,5 m-es rács-ernyő távolság esetén a nulladrendű és az elsőrendű erősítési helyek távolságát 9,6 cm-nek mértük. Amikor a kísérletet vízben végeztük el, ez az érték 7,3 cm-re csökkent. (A rács-ernyő távolság nem változott.)

  a., Mekkora a rácsállandó?

  b., A fenti adatokból határozzuk meg a víz törésmutatóját és a vízbeni fénysebességet!

  Megoldás

 4. Az R külső sugarú, n törésmutatójú üvegből készült d vastagságú gömbhéj belsejében levegő van.
  A gömbhéj szimmetriatengelyétől mekkora x távolságban érkeznek azok a fénysugarak, amelyek a gömbhéj belső falán teljes visszaverődést szenvednek? (R=6 cm, d=3 cm, n=1,5)


  Útmutatás

 5. Egy fénysugár vörös és ibolya színű fény keverékéből áll. Ez a sugár vákuumból 10 cm vastag nehéz flintüveg lemezre esik.
  Mekkora időkülönbséggel lép ki a merőlegesen beeső fénysugár két összetevője a másik lapon? (λvörös=560 nm, λibolya=396 nm, nvörös=1,739, nibolya=1,81)

  Útmutatás


  kezdő oldal