VÁLTAKOZÓ MÁGNESES MEZŐ, VÁLTAKOZÓ ÁRAM

Feladatok

 1. A 0,5 T indukciójú homogén mágneses térben az indukcióvonalakra merőleges síkban 20 cm hosszúságú vezető mozog.
  Határozzuk meg az indukált feszültséget az idő függvényében, ha a vezető 30 cm amplitúdójú és 0,5 s periódusidejű rezgőmozgást végez! (A rezgés sebessége a mágneses indukcióra és a vezetőre egyaránt merőleges.)
  Ezen feszültség hatására mennyi lesz az elektromos munkavégzés T idő alatt egy 10 Ω-os ellenálláson?

  Megoldás

 2. Egy tekercsről az alábbiakat tudjuk: keresztmetszete 10 cm2, hossza 10 cm, a belsejét μr=100 relatív permeabilitású öntöttvas tölti ki. A tekercs ohmos ellenállása 300 Ω. Ha ezt a zekercset 100 V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségre kapcsoljuk, akkor a kialakuló áram erőssége 0,2 A.

  a., Mekkora a tekercs menetszáma?

  b., Ezta a tekercset – vasmag nélkül, a kivezetéseit rövidre zárva – a tengelyével párhuzamosan olyan mágneses térbe helyezzük, amelynek változási sebessége 0,4 T/s. Határozzuk meg az indukált feszültséget és áramot!

  Megoldás

 3. Soros RLC körre 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültséget kapcsolunk. Ha a kapocsfeszültség U=85 V, akkor az ohmos ellenálláson UR=36 V, a kondenzátoron pedig UC=100 V lesz a feszültség és az áramkörben 9 A áram folyik.
  Mekkora az ohmos ellenállás?
  Mekkora a kondenzátor kapacitása?
  Mekkora az áramkör teljesítménye?
  Mekkora lehet a tekercs önindukciós együtthatója?

  Megoldás

 4. Egy soros RLC körben a kondenzátor kapacitása 5 μF. Ha a kapocsfeszültség U=200 V és a körfrekvencia 400 1/s,akkor az áramerősség I=0,4 A és a kapocsfeszültség 30o-kal siet az áramerősséghez képest.

  a., Mekkora az ohmos ellenállás értéke és a tekercs önindukciós együtthatója?

  b., Mekkora frekvencia esetén késne a kapocsfeszültség 30o-kal az áramhoz képest?

  Útmutatás

 5. Egy soros RLC körben az ohmos ellenállás értéke 50 Ω, a kondenzátor kapacitása 200 μF. Ha a kapocsfeszültség effektív értéke 300 V, a körfrekvencia pedig 500 1/s, akkor a körben 6 A áram folyik.

  a., Mekkora a tekercs önindukciós együtthatója?

  b., Az időnek mely függvénye szerint változzon a kapocsfeszültség, ha azt akarjuk, hogy az áramkörben I=0,002 A konstans áram folyjék?

  c., Az időnek mely függvénye szerint változzon a kapocsfeszültség, ha azt akarjuk, hogy az áramkörben I=0,2 A/s*t függvény szerint változzon az áram?

  Útmutatás


  kezdő oldal