Vegyes

Feladatok I.

 1. Egy 2 kg tömegű kiskocsi vízszintes síkon, súrlódás nélkül mozoghat. A kocsira 0,5 kg tömegű hasábot helyezünk, és a hasábot 1N vízszintes irányú erővel húzzuk. Mekkora a hasáb ill. a kocsi gyorsulása, ha köztük a tapadási súrlódási együttható m0 = 0,25, a csúszó súrlódási együttható pedig m = 0,01? Mekkora a gyorsulás 10N húzóerő esetén?a., Mekkora energiájú fotont bocsát ki a H-atom, ha a második gerjesztett állapotból alapállapotba kerül?

  Megoldás

 2. Rotációs szivattyú hengere 250 cm3 és másodpercenként 3 szívást végez. Mennyi időre van szükség ahhoz, hogy egy 15 literes edényben a nyomást p0= 1 bar-ról p1 = 2 kPa-ra csökkentsük? A folyamatot tekintsük izotermikusnak!

  Megoldás

 3. Egy hosszú, egyenes tekercsben 200 A erősségű áram folyik és centiméterenként 40 menete van. Milyen egy 4×105 m/s sebességgel haladó elektron mozgása, amelynek sebességvektora 30 °-os szöget zár be a tengellyel? Hány fordulatot tesz meg az elektron 20 cm hosszú pályáján? Mekkora az elektron gyorsulása?

  Megoldás

 4. Egy 3, 75 cm sugarú üveggömbön 3× 10-10 s alatt haladt át a fény a gömb középpontjától 2,25 cm távolságban. Mennyi a gömb anyagának törésmutatója? Mekkora beesési szöggel érkezett a fény a gömbhöz?

  Megoldás

 5. Egy kerékpáros (össztömege 100 kg) álló helyzetből 60 m hosszú, 20%-os lejtőn kezd legurulni (anélkül, hogy hajtana). A gördülési ellenállás értéke 0,03. Számítsuk ki a sebességét a lejtő végén! Mekkora utat tenne meg a kerékpáros a lejtőt követő sík szakaszon gurulva?

  Megoldás


  kezdő oldal