Vegyes

Feladatok III.

 1. Egyenlő szárú derékszögű háromszög keresztmetszetű üveghasáb egyik oldallapjára merőlegesen párhuzamos fénysugarak esnek. Az üveg törésmutatója 1,5. Milyen irányban lép ki az üveghasábból a fénysugár? Mennyi a fény terjedési sebessége az üveghasábban?

  Megoldás

 2. 20 °C-on egy tengely átmérője 11,28 cm, egy másik anyagból lévő gyűrűé 11,25 cm. A pontos illeszkedéshez:
  a.) hány fokkal kell felmelegíteni a gyűrűt? ( = 28,7×10-6 1/°C)
  b.) hány fokkal kell lehűteni a hengert? ( = 12×10-6 1/°C)

  Megoldás

 3. Mekkora az ábrán látható körfolyamat hasznosítható munkája? Mekkora e felvett hő? Mekkora a leadott hő?  Megoldás

 4. 220 V-os, 50 Hz-es szinuszos váltakozó áramú hálózatra sorosan kacsolunk egy ohmikus fogyasztót, egy veszteségmentes tekercset, valamint egy kondenzátort. A kialakuló áram erőssége 4A. A tekercsen 260 V, az ellenálláson 190 V mérhető. Mekkora az ohmikus ellenállás, a tekercs önindukciós együtthatója, mekkora a kapacitás? Mekkora a fáziseltolódás szöge?

  Megoldás

 5. Egy forgásban lévő kis lendítőkereket (amelynek tömegközéppontra vett tehetetlenségi nyomatéka 0,185 kgm2 ) 5 s alatt teljesen lefékezünk. Fékezés közben a lendítőkerék 25 fordulatot tesz meg. Mekkora mozgási energia alakul át hőenergiává a fékezés során?

  Megoldás


  kezdő oldal