Biológia felvételi előkészítő

Karkus Zsolt - biologia@hali.elte.hu

A tanfolyam során az 2000. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban megjelent témakörjegyzék alapján dolgozzuk fel a tananyagot, de az abban szereplő sorrendet átrendezzük a következők szerint:

 1. Biokémia I.: A sejtek kémiai felépítése
 2. Biokémia II.: Anyagcserefolyamatok a sejtben
 3. Sejtbiológia: A DNS szerepe és a fehérjeszintézis, a sejtalkotók és a sejtosztódás
 4. Témazáró feladatok: biokémia, sejtbiológia

 5. Prokarióták, gombák, növények rendszertana és evolúciója
 6. A növények szövetei, önfenntartása
 7. A növényi hormonok, szaporodás és egyedfejlődés
 8. Témazáró feladatok: növénytan

 9. Az állatok rendszere és evolúciója
 10. Az állatok szövetei és önfenntartása I.
 11. Az állatok önfenntartása II., szaporodás, egyedfejlődés.
 12. Témazáró feladatok: állattan

 13. Az ember táplálkozása, légzése, anyagszállítása
 14. Az ember immunitása, kiválasztása, kültakarója, mozgása.
 15. A hormonális szabályozás
 16. Idegrendszer I.
 17. Idegrendszer II.
 18. Idegrendszer III.
 19. A szaporodás és egyedfejlődés.
 20. Témazáró feladatsor: az ember életműködései

 21. Genetika I.
 22. Genetika II.
 23. Genetika III.
 24. Populációgenetika
 25. Témazáró feladatok: genetika

 26. Ökológia I.
 27. Ökológia II.
 28. Biomok, hazai társulások
 29. Etológia
 30. Témazáró feladatok: ökológia, etológia

 31. Próbafelvételi feladatsor a teljes tananyaghoz

 

Minden hét anyaga (a témazáró feladatsorokat kivéve) a következők szerint épül fel:

I. KULCSFOGALMAK

Ebben a pontban szerepel majd néhány olyan fogalom (meghatározással és magyarázattal együtt), amelyeknek ismerete, megértése különösen fontos a tananyag elsajátításához és a továbbhaladáshoz.

II. KIEGÉSZÍTÉSEK

Ez a pont tartalmazza majd azokat a tartalmi kiegészítéseket, melyek a jobb megértést, az összefüggések felismerését, a nagyobb rálátást hivatottak elősegíteni. A szóbeli vizsgákhoz is itt közlünk kiegészítő anyagokat.

III. FELADATOK

A hét témájával kapcsolatos feladatok jelennek itt meg. Csak azoknak van valódi esélyük a sikeres vizsgára, akik már hozzászoktak a felvételi stílusához; nem elég egyszerűen "tudni" az anyagot, azt alkalmazni is tudni kell! A feladatokat javasolt mindenféle segédeszköz nélkül megoldani (csak számológép és függvénytáblázat használható), majd a megoldókulcs alapján pontozva értékelni.

IV. MEGOLDÁSOK

Az adott heti feladatsor megoldásai.


- vissza -