A filozófia felvételi előkészítő

Bánhalmi Árpád, Bednanics Gábor (10. és 12. héttől) - filozofia@hali.elte.hu

 

Filozófiatörténeti bevezető

 1. Preszókratikusok
 2. Szókratész, Platón és a szofisták
 3. Arisztotelész
 4. Epikurosz, szkeptikusok, sztoikusok, újplatonizmus
 5. Patrisztika
 6. Skolasztika
 7. Reneszánsz
 8. Descartes, Spinoza, Leibniz
 9. Hobbes, Locke, Berkeley, Hume
 10. A felvilágosodás
 11. Kant, Fichte, Schelling, Hegel
 12. A Hegel utáni filozófia 1. (Schopenhauer, Kierkegaard)
 13. A Hegel utáni filozófia 2. (Ifjúhegelianizmus, Marx, Engels, pragmatizmus)
 14. Neokantianizmus és a klasszikus pozitivizmus
 15. Az életfilozófia (Nietzsche, Dilthey)
 16. Az egzisztencializmus (Scheler, Jaspers, Sartre, Camus)
 17. A fenomenológia (Husserl, Merleau-Ponty)
 18. Heidegger, Gadamer
 19. A logikai pozitivizmus kialakulása és az analitikus filozófiai hajnala (Frege, Russell, A Bécsi Kör, Wittgenstein)
 20. Kortárs irányzatok a filozófiában (analitikus filozófia, a posztmodern és a dekonstrukció filozófiája)

Felvételi irodalom

 1. Platón: Az állam 476C-535A
 2. Descartes: Értekezés a módszerről I-IV. rész
 3. Locke: Értekezés az emberi értelemről II. könyv I. Fejezet 1-10. §, II., III., VI., VII. és VIII. fejezet
 4. Berkeley: Hülasz és Philonusz három párbeszéde. Első párbeszéd
 5. Hume: Tanulmány az emberi értelemről I-VII fejezet
 6. Rousseau: A társadalmi szerződés I-II. könyv
 7. Kant: A tiszta ész kritikája Előszó az első és a második kiadáshoz és a Bevezetés
 8. Heidegger: Mi a metafizika?
 9. Carnap: A metafizika kiküszöbölése a nyelv logikai elemzésén keresztül

 10. Összefoglalás 1.
 11. Összefoglalás 2.

- vissza -