Földrajz felvételi előkészítő

Sinkovics Csaba (1-3. hét), Harsányi Tibor - foldrajz@hali.elte.hu

Általános természetföldrajz

 1. I.: A Föld környezete és a Naprendszer. A Föld és a Hold mozgásai és ezek következményei. Számítások.
 2. II.: A Föld belső szerkezete. Lemeztektonika és hegységképződés.
 3. III.: Kőzetek és képződési körülményeik. Ásványkincsek és energiahordozók. Kormeghatározás.
 4. IV.: Földtörténet, lemezmozgások a múltban.
 5. V.: A Föld felszínformái, a belső erők és tömegmozgások felszínformáló ereje.
 6. VI.: A szél, a jég és a folyóvíz, valamint felszínformáló folyamataik.
 7. VII.: Óceánok, tengerek, tavak, tengeri mozgásgolyamatok. Vízszennyeződés.
 8. VIII.: A légkör anyaga, szerkezete, csapadékképződés, felhőfajták. Üvegházhatás és légszennyeződés.
 9. IX.: Ciklonok, anticiklonok, a nagy földi légkörzés és légrendszerei.
 10. X.: A földrajzi övezetesség, talajtan.

Általános emberföldrajz

 1. I.: Népességföldrajz.
 2. II.: Településföldrajz.
 3. III.: Mezőgazdaság földrajza.
 4. IV.: Iparföldrajz.
 5. V.: A gazdasági fejlettség mutatói. A világgazdaság pólusai, globalizáció és regionalizmus.


 6. Magyarország természetföldrajza
 7. Magyarország népesség- és gazdaságföldrajza
 8. A szomszédos országok regionális földrajza
 9. Az Európai Unió kialakulása, intézményei, működése, távlatai
 10. Az EU országok regionális földrajza
 11. Európa egyéb országainak regionális földrajza
 12. A FÁK regionális földrajza
 13. Az USA és Kanada regionális földrajza
 14. Japán, Ausztrália és Óceánia regionális földrajza
 15. Fejlődési és globális ökológiai problémák, jövőmodellek a világgazdaságban
 16. Kína valamint Kelet - Ázsia regionális földrajza
 17. Izrael és a Közel-Kelet, valamint a Perzsa öböl országainak regionális földrajza
 18. Dél-Ázsia regionális földrajza
 19. Latin Amerika regionális földrajza
 20. Afrika regionális földrajza
 21. Felvételi feladatsor
- vissza -